Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel 2. Prijzen
Alle door ons gehanteerde prijzen zijn inclusief 19% BTW en exclusief transactiekosten en bezorgkosten.

Artikel 3. Levering
De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt maximaal 15 dagen na ontvangst van betaling mits de producten voorradig zijn. Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Wij bieden kopers de mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan koper terugbetaald. Leveringen vinden uitsluitend in Nederland plaats.

Artikel 4. Afkoelingsperiode
Kopers kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product(en) onbeschadigd, onaangebroken en in de originele verpakking aan ons retourneren. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van koper. Reeds aan ons betaalde bedragen (exclusief bezorgkosten) zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald.

Artikel 5. Verzending.
Verzendingen vinden altijd plaats via TNT Post. Voor de verzendkosten wordt € 6,20 (tot 10 kg) in rekening gebracht. Forever Beauty Schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies tijdens verzending.

Artikel 6. Privacy
De door koper aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor de administratieve afhandeling van de met koper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Wij gebruiken de email gegevens ook voor marketing- en/of reclamedoeleinden tenzij de koper per email aangeeft dat niet wenst. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken.

Artikel 7. Klachtprocedure
Kopers kunnen klachten over de door ons geleverde producten schriftelijk per post of per e-mail aan ons melden. Wel dient koper dit binnen 4 dagen na ontvangst van de geleverde producten te doen. Wij zullen binnen 48 uur op een klacht reageren.

Artikel 8. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten gesloten tussen ons en koper is het Nederlandse recht van toepassing.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)